Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
Podcasty

Gala tegorocznej edycji Działaj Lokalnie

Gali sumującej tegoroczną edycję Działaj Lokalnie pn. Działamy Lokalnie dla dobra wspólnego.

W sobotę w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku odbyło się podsumowanie działań realizowanych w ramach konkursu Działaj Lokalnie oraz konkursu wolontarystycznego pn. „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich”.
Organizatorami wydarzenia była Fundacja oraz Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki.
W uroczystości uczestniczyli: Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Ewa Kowalak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Bogdan Banaszczak – Członek Zarządu, Apolinary Gruszczyński – Członek Zarządu, @Paweł Tokarski- Sekretarz Rady Powiatu, Iza Tomaszewska – Radna Powiatu, Karolina Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie oraz Działaj Lokalnie i Ekologicznie, uczestnicy konkursu „Wolontariusz inicjatyw obywatelskich” oraz media.
Był to dzień szczególny, bowiem dziękowaliśmy realizatorom konkursu wolontarystycznego za ich zaangażowanie w budowę kapitału społecznego oraz wolontariuszom za ich działalność społeczną.
Iwona Marczak Prezes Zarządu Fundacji FLZP Młodzi Razem otrzymała podziękowanie z rąk Pana Starosty za działania na rzecz rozwoju Powiatu Płockiego. My również dziękujemy za to, ze nas wspieracie, ze jesteście blisko ludzi i dla ludzi – mieszkańców Ziemi Płockiej.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace na rzecz Fundacji, przygotowanie Gali oraz wolontariat: Hania Stańczyk Honorata April, Dariusz Winiarski, Anna Sikora, Joasia Bohdan, Martyna Małkowska, Agnieszka Chrzanowska, Hania Zielińska, Kamila Zielińska, Tetiana Maifat, Karolina Koper, Małgosia Brańka, Iza Kęsicka, Sylwia Filipska, Marta Mikołajczyk, Zbyszek Marczak, Kamil Zieliński oraz Iwona Turkowska za wsparcie projektów i działań na rzecz dzieci z Ukrainy.
Dziękuję Alinie Bojchuk oraz Joannie Bohdan uczennicom Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku za wspaniały występ artystyczny.
Zadanie publiczne pn. “Działaj Lokalnie – myśl globalnie II” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe w Płocku.
Dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem”.
Dofinansowano ze środków Powiatu Płockiego Starostwo Powiatowe w Płocku.
Zadanie publiczne pn. “Działaj Lokalnie – myśl globalnie II” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
#konkursdziałajlokalnie #programgrantowy #funduszlokalny #grupainicjatywna
#StarostwoPowiatowewPłocku
#AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce
#efektydzialajlokalnie
#DziałajLokalniegrupadlakoordynatorówzODL
#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka
#MazowszeSercePolski Mazowsze serce Polski
#DlaWasRozwijamyPowiatPłocki
#granty #konkurs #ngo #inicjatywy #spoleczne #projekty
#działajlokalnie #funduszlokalny
#projektyspołeczne #programgrantowy
Starostwo Powiatowe w Płocku
Działaj Lokalnie w powiecie płockim – grupa dla realizatorów inicjatyw
Info: https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem/?locale=pl_PL

Komentarze

komentarzy