Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
Info o nadawcy

Informacja o nadawcy

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Auxilium – Fundacja Edukacji Społecznej – Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

Nadawcą programu o nazwie „Radio RPL FM – Radio PŁOCK FM” jest Auxilium – Fundacja Edukacji Społecznej
z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa,  NIP: 7010183566, Regon: 141881675, KRS: 0000329802

Numer koncesji: 702/2018-R

Dane kontaktowe:

Auxilium – Fundacja Edukacji Społecznej
ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa
e-mail: biuro@plock.fm
tel. +48 22 382-57-01

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel.: 22 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Auxilium – Fundacja Edukacji Społecznej

Artur Zaremba – prezes zarządu
Tomasz Szczęsny-Wróblewski – wiceprezes zarządu

 

Dane nadawcy ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:
Artur Zaremba, Tomasz Szczęsny-Wróblewski

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz wydawane dzienniki lub czasopisma, w tym usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275): www.plock.fm