Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
wniosek

Zmiany adresu, a ZUS

Dlaczego informujemy ZUS o zmianie adresu?

Emeryt czy rencista, któremu ZUS wypłaca świadczenie, musi pamiętać o tym, aby na bieżąco informować instytucję o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Niedopełnienie tej formalności przez świadczeniobiorcę może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty.

By uniknąć takiej sytuacji, należy jak najszybciej poinformować zakład o zmianie adresu, czy numeru rachunku bankowego, tłumaczy Wojciech Ściwiarski regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na obieg wiadomości, ale także na terminową wypłatę świadczeń.

Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można dostarczyć osobiście do placówki, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

M.K.

Komentarze

komentarzy