Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru Rzeki Rosicy

Sporo emocji budzi zaplanowana na jutrzejszą sesję uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy. W zamyśle pomysłodawców, celem utworzenia takiego zespołu jest ochrona cennego krajobrazu przyrodniczego i utrzymania jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz zachowania korytarza ekologicznego, mówi Andrzej Nowakowski prezydent Płocka

Wątpliwości płockich ekologów budzi zmniejszenie obszaru Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego do niespełna 35 hektarów z istniejących 40. Według władz miasta, ten krok spowodowany jest koniecznością urealnienia i doprecyzowania granic w terenie do faktycznie występujących obszarów zadrzewionych oraz działek i użytków rolnych. Między innymi temu tematowi poświęcimy jutrzejszy Poranny Dialog Radia Płock FM, do którego zaprosiliśmy Tomasza Kominka, sekretarza Rady Miasta Płocka. 

M/W/

Komentarze

komentarzy