Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Zakończenie prac na strzelnicy pneumatycznej

Zakończenie prac na strzelnicy pneumatycznej

Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Zastępca Kierownika CKZ Stanisław Kosiorek i Zastępca Dyrektora PZJB Tadeusz Kłobukowski byli dziś na strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu na której zakończyły się prace budowlane.

Zadanie było współfinansowane ze środków Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej. Całkowity koszt inwestycji to 552 483,94 zł, z czego wkład Powiatu Sierpeckiego był równy 222 483,94 zł.

Ze strzelnicy mogą nieodpłatnie skorzystać organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą – m. in. w ramach edukacji dla bezpieczeństwa jak również Siły Zbrojne RP.

Cieszymy się, że z nowego obiektu skorzystają szczególnie uczniowie klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu i Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, gdzie będą mieli możliwość ćwiczeń i doskonalenia swoich umiejętności.

źródło: Oficjalna strona Powiatu Sierpeckiego

Komentarze

komentarzy