Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
dla studentów

Wsparcie dla studentów medycyny

Program stypendialny dla studentów medycyny.

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego dla studentów kierunków medycznych. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, stypendium ma zapewnić przyszłym medykom dobry start zawodowy. Wsparcie jest przyznawane studentom kształcącym się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok. Wysokość kwoty, które będzie wypłacane przez 9 miesięcy, jest uzależniona od wyboru podmiotu leczniczego.

Osoby ubiegające się o grant powinny m.in.: kształcić się na V lub VI roku (studenci medycyny) lub III roku studiów (studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego). Kolejnym warunkiem jest uzyskanie średniej ocen z egzaminów za poprzedni rok studiów nie niższej niż 4,0. Po spełnieniu warunków należy wysłać swoje zgłoszenie. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym albo w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dla studentów można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 937 oraz (22) 59 79 935 lub pisząc na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl. Wzory wniosków, regulamin i szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego są dostępne na stronie samorządu.

Nabór trwa do 8 października.

M.K.

Komentarze

komentarzy