Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Wójt gminy Radzanowo o wieczorze Wigilijnym

Wieczór Wigilijny w wyjątkowym gronie – tak to opisuje Piotr Jakubowski – wójt gminy Radzanowo.

Ogromnie się cieszę, że moje zaproszenie do wspólnej wigilii po raz kolejny przyjęli przedstawiciele tak wielu lokalnych organizacji pozarządowych. Druhny i druhowie strażacy, członkowie kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, seniorzy, działacze klubów piłkarskich i sekcji wędkarskich to imponująca grupa liderów i działaczy, którzy na co dzień rozwijają każdą z naszych miejscowości a tym samym stanowią silny filar rozwoju Gmina Radzanowo.
Nasze spotkanie w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie było również okazją, by wspólnie z przewodniczącą rady gminy Jolanta Sochacka podziękować w imieniu samorządu Gmina Radzanowo za codziennie zaangażowanie w ważne dla naszej społeczności sprawy, za odpowiedzialność o dobro wspólne, za dbałość o rozwój lokalny.
Szczególne wyrazy wdzięczności za pomoc w rozwoju gminnych organizacji pozarządowych skierowałem do Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki, Iwona Marczak – prezes Fundacja “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” i #AdamStruzik – marszałek Województwa Mazowieckiego. To właśnie fundusze czerpane z programów grantowych, dotacji i konkursów ogłaszane przez Starostwo Powiatowe w Płocku, fundacje i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego są siłą napędową naszych lokalnych działaczy i społeczników, zmieniają nasze strażnice i świetlice wiejskie, sprzyjają integracji społecznej i rozwojowi sportu.
Dziękuję wszystkim obecnym za wspaniałą atmosferę wczorajszego spotkania. Na kolejny rok życzę wielu pomysłów na inicjatywy, które nieustannie będą sprzyjały Waszym organizacjom i całej Gminie.
Źródło i fot.: Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo

Komentarze

komentarzy