Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Trwają konkursy na Mazowiecką Lady D. i Mazowieckiego Gentlemana D.

Konkursy na Mazowiecką Lady D. i Mazowieckiego Gentlemana D. organizowane są przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Do 17 maja można zgłaszać kandydatów.

Konkursy dają szansę na docenienie pracy kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami, którzy przez swoją działalność są nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją dla innych.

Mówi Artur Świerszcz, pełnomocnik województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Jest 6 kategorii:

„Dobry start” – skierowana do osób z niepełnosprawnościami w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach.

„Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” – dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach.

„Życie Zawodowe” – dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych.

„Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana jest do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać do 17 maja 2024 r. Przyjmowane są na formularzu konkursowym, który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe można przysłać skanem na adres mcps@mcps.com.pl lub w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie.

 

 

 

PD

Komentarze

komentarzy