Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
policji

Stan ostrzegawczy na Wiśle przekroczony!

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim

Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin: Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów, w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle w powiecie płockim.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od wtorku 30 stycznia, od godz. 7.30 do odwołania.

Służby przeciwpowodziowe w wyżej wymienionych gminach są zobowiązane do monitorowania sytuacji oraz informowania co 24 godziny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji.

Aktualny stan wody w Wiśle (30.01.2024, godz. 10.00):

Sytuację na Wiśle można śledzić na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dniu dzisiejszym Starosta wraz z pracownikami Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego dokonają przeglądu wałów przeciwpowodziowych.

JS

Komentarze

komentarzy