Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Sprawdź, czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczeń społecznych

Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym. Jeśli pracownik ma wątpliwości, czy pracodawca dokonał zgłoszenia, sam może to sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Brak zgłoszenia do ubezpieczeń może skutkować brakiem prawa do świadczeń np. w razie wypadku przy pracy, choroby czy urodzenia dziecka. Brak zgłoszenia do ubezpieczeń wpływa też negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń długoterminowych takich jak emerytura czy renta.

Przekazał Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS w woj. mazowieckim.

Jeśli okaże się, że pracodawca nie zgłosił nas do ubezpieczeń, albo widzimy jakieś inne rozbieżności – w pierwszej kolejności powinniśmy o tym porozmawiać z samym pracodawcą. Jeśli to nie pomoże, można skonsultować się w tej sprawie z ZUS-em lub poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

PD

 

 

Komentarze

komentarzy