Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Przedszkola

Nabór rozpocznie się 4 marca 2024 r. i będzie odbywać się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO. Na złożenie wniosku rodzice i opiekunowie mają czas do 15 marca. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje.html

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli jest dostępny w Zarządzeniu nr 4893/2024 Prezydenta Miasta Płocka z 10 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Płock: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/dok/2024/esKbPzZw/4363cbbd52d08b76d37a3d51c515a9ed.pdf

 

Szkoły podstawowe klasy pierwsze:

W dniach od 1 lutego do 8 marca 2024 r. w systemie NABO uruchomiony zostanie program „Zgłoszenie do szkoły obwodowej”, a w dniach 15 – 29 marca 2024 r.  „Wniosek do szkoły spoza obwodu”. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje.html

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych jest dostępny w Zarządzeniu Nr 4886/2024 Prezydenta Miasta Płocka  z 5 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płock: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/dok/2024/7zetbrJo/c68ecb6258986d8e7d98591b3a004759.pdf

UMP

Komentarze

komentarzy