Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Rekordowy budżet województwa

Rekordowy budżet województwa mazowieckiego. Ponad 3 mld zł na inwestycje i ponad 1 mln zł na programy wsparcia!

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił rekordowy budżet województwa na 2024 rok! Ponad 3 mld zł przeznaczył na inwestycje i aż ponad 1 mld zł na programy wsparcia!
👉Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski ocenia, że jest to dobry budżet dla Mazowsza – prorozwojowy i proinwestycyjny. „–Przyszłoroczne wydatki wyniosą 8,486 mld zł, czyli o 1,606 mld zł więcej niż w tym roku. Wydatki bieżące to 5,448 mld zł. Aż 3,038 mld zł zarezerwowaliśmy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Największą kwotę spośród wydatków inwestycyjnych przeznaczymy na transport i łączność (1,256 mld zł), ochronę zdrowia (543,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (202,2 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (153,3 mln zł) – podkreśla przewodniczący.
👉Podczas sesji sejmiku wystąpił nowy Wojewoda Mazowiecki Mariusz R. Frankowski, który zadeklarował ścisłą współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
👉Radni gościli również przedstawicieli Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jego przewodnicząca Marcelina Maciąg podzieliła się z radnymi informacjami o pracy młodzieżowego sejmiku, jego dokonaniach i licznych aktywnościach podejmowanym w mijającym roku.
👉Sejmik przyjął także uchwały dotyczące m.in.:
☑️ pomocy finansowej 40 mln zł dla Gmina Rzewnie, w formie dotacji celowej w latach 2024–2026, na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Narew łączącej gminę Rzewnie z gminą Rząśnik;
☑️ dotacji celowej 2 mln zł dla gminy Opinogóra Górna na budowę drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej;
☑️ Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy, położonego na terenie powiatu gostynińskiego w gminach: Szczawin Kościelny, Pacyna i Sanniki
☑️ nowelizacji uchwał dotyczących beneficjentów dziesięciu programów wsparcia: „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, ”Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2023”, „Mazowsze dla Klimatu 2023”, ”Mazowsze dla czystego ciepła 2023”, ”Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, „Mazowsze dla sportu 2023”, ”Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, ”Mazowsze dla Młodzieży”, ”OSP-2023”, ”Mazowieckie strażnice OSP-2023”, ”Pomoc finansowa na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”, ”Autobusy dla mazowieckich szkół”;
☑️ pomocy finansowej w 2024 r. dla 48 beneficjentów na realizację zadań w ramach edycji dodatkowej Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy „Mazowsze dla Młodzieży”;
☑️ nowelizacji budżetu województwa na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansową na lata 2023–2038;
☑️ wydatków niewygasających z upływem 2023 r.;
☑️ wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2023, 2024 i 2025.
Źródło i fot.: Sejmik Województwa Mazowieckiego

Komentarze

komentarzy