Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Ptasia grypa w powiecie płockim nie odpuszcza

Chociaż nie tak rozległa jak w ubiegłym, czy na początku bieżącego roku, ptasia grypa nie odpuszcza.

W związku z tym Marek Sankiewicz, powiatowy lekarz weterynarii w wystosował komunikat o przestrzeganiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Przypominamy, że w Płocku i Gostyninie nie wolno legalnie handlować drobiem, a wirus zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka. Drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne – wirus wrażliwy jest na wysoką temperaturę i pod działaniem 70ºC ginie prawie natychmiast. Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują zagrożenie. Całość komunikatu na stronie weterynarza powiatowego znajdziecie na stronie www.plock.fm.

P/S

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że na obszarze całego kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r., poz. 722), na mocy którego

zakazuje się:

  1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  3. przechowywanie paszy, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,
  4. stosowanie odzieży ochronnej, mat dezynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do/z budynków, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stosowanie higieny osobistej, w tym mycie rąk, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  5. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu i przekazywanie informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu objawów chorobowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy i/lub wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym. Jednocześnie informuje, że osoby łamiące zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk grypy ptaków.

Komentarze

komentarzy