Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Projekt ORLEN z największą dotacją z Unii Europejskiej w obszarze wodoru

Realizowany przez ORLEN projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro.

Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Unijne finansowanie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W ramach pierwszych dwóch etapów ORLEN realizuje budowę 8 stacji tankowania wodoru w całym kraju oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku. Inwestycje te już wcześniej otrzymały dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu unijnego „Łącząc Europę”.

W ramach tych środków ORLEN uruchomił m.in. dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz prowadzi testy stacji tankowania wodoru w Katowicach.

Do 2030 roku Grupa ORLEN zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

PD

Komentarze

komentarzy