Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
Mazowsze dla sołectw

Proinwestycyjny budżet województwa mazowieckiego

Radni województwa mazowieckiego przyjęli proinwestycyjny budżet województwa na 2024 rok.

Dochody województwa mazowieckiego w 2024 roku osiągną ponad 6,75 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w tym roku. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 83 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 5,6 mld zł, w tym z tytułu CIT ponad 5,1 mld zł, a z PIT – ponad 524 mln zł.

Na realizację inwestycji w 2024 roku władze województwa zaplanowały ponad 3 mld zł. Najwięcej, bo przeszło 772 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, 438 mln zł na modernizację i doposażenie szpitali. 202 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 153 mln zł – w placówkach oświatowych.

Przekazuje marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik.

W sumie budżet obejmuje 22 programy i zadania:

„Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;

· „Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;

· „Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;

· „Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;

· „Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;

· „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;

· „Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;

· „Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;

· „Mazowsze dla czystego powietrza” – 10,3 mln zł;

· „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;

· „Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;

· „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;

· Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;

· „Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;

· „Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;

· „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;

· Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;

· „Mazowsze dla działkowców” – 1,7 mln zł;

· „Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;

· „Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;

· Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;

· „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.

55 mln zł w 2024 roku władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Komentarze

komentarzy