Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Poszukiwani ratownicy wodni!


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. zaprasza do dołączenia do zespołu ratowników wodnych na miejskich pływalniach.


Wystarczy posiadać odpowiednie uprawnienia, napisać CV oraz list motywacyjny, a następnie złożyć wymagane dokumenty
w Biurze Zarządu MOSiR Płock Sp. z o. o. w Płocku, Pl. Celebry Papieskiej 1, 09400 Płock (Hala ORLEN ARENA, pokój nr 144).

Wymagania, jakie należy spełnić to:


posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego,

aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,


potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do    wykonywania ratownictwa wodnego,


posiadanie aktualnych badań sanitarnoepidemiologicznych,


posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

minimum wykształcenie średnie,


umiejętność pracy w zespole,


umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://mosirplock.pl/pl/zostan-ratownikiem-wodnym 

 

Materiał promocyjny sponsora: MOSiR Płock

FOTO: MOSiR Płock

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

komentarzy