Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Patroni roku 2024

Patroni roku 2024 na Mazowszu. Sejmik ustanowił również 2024 Rokiem 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Tadeusz Boy-Żeleński, Witold Gombrowicz, Stanisław Grzebski, Zbigniew Herbert, Jacek Malczewski zostali patronami roku 2024 na Mazowszu. Sejmik ustanowił również 2024 Rokiem 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Krytyk i tłumacz literatury francuskiej

Pisarz, krytyk literacki i teatralny, satyryk i publicysta, tłumacz literatury francuskiej Tadeusza Boy-Żeleńskiego urodził się w 1874 roku w Warszawie. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie. Wraz z Ireną Krzywicką prowadził w Warszawie Poradnię Świadomego Macierzyństwa. Jego działalność translatorska przybliżyła polskim czytelnikom kanon literatury francuskiej. Był autorem wierszy i piosenek (nierzadko satyrycznych), felietonów społeczno-obyczajowych, a także książek z zakresu historii literatury.

Autor „Ferdydurke”

W 2024 r. obchodzić będziemy 120. rocznicę urodzin i 55. rocznicę śmierci Witolda Gombrowicza – powieściopisarza, dramaturga i nowelisty. Autor „Ferdydurke” należy do pisarzy wyjątkowych w dziejach światowej literatury ze względu na swą filozofię, sposób konstruowania tekstów i siłę języka. Jest uznawany za jednego z tych twórców XX wieku, którzy odegrali przełomową rolę w kształtowaniu świadomości i tożsamości narodowej Polaków. Jego twórczość to wielka debata o sensie polskości. Jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych na świecie pisarzy polskich, a także jednym z najczęściej tłumaczonych.

Pisarz o wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym

Poeta, eseista i dramaturg Zbigniew Herbert, który obchodziłby w przyszłym roku 100 lat – urodził się w 1924 r. we Lwowie. Jego wiersze oraz zbiory esejów należą do najważniejszych osiągnięć polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W swojej twórczości łączył filozoficzną uniwersalność przekazu z zamiłowaniem do antyku, malarstwa i etyczną wrażliwością. Jego twórczość została przetłumaczona na ponad 40 języków i odznaczona wieloma prestiżowymi nagrodami.

Ojciec symbolizmu w malarstwie polskim

Jacek Malczewski to jeden z najwybitniejszych malarzy polskich przełomu XIX i XX stulecia. Urodził się w 1854 roku w Radomiu. W 2024 r. obchodzić będziemy 170. rocznicę jego urodzin oraz 95. rocznicę śmierci. Był studentem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Na początku lat 90. XIX wieku swoją twórczością

zainicjował w młodopolskim malarstwie nurt symbolizmu, pobudzając zarazem odrodzenie romantycznej tradycji. W 1908 r. otrzymał tytuł profesora, a w 1912 został rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W Lutosławicach założył szkółkę malarską dla utalentowanych dzieci wiejskich.

Polski uczony doby Renesansu

Matematyk i filolog Stanisław Grzepski/Grzebski (dwa funkcjonujące warianty nazwiska) urodził się w 1524 roku w Grzepsku koło Mławy. Uzyskał tytuł profesora Akademii Krakowskiej. Był znawcą języków: greckiego, łacińskiego, hebrajskiego oraz kultury antycznej. Napisał pierwszy polski podręcznik geodezji i miernictwa. Poprzez swoją działalność badawczą miał wielki wpływ na rozwój nauki w Polsce oraz przyczynił się do znaczącego postępu w kształceniu specjalistycznym.

Bohaterski zryw przeciw okupantom niemieckim

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, było bohaterskim zrywem przeciw pięcioletniej krwawej nazistowskiej okupacji. Pamięć o poświęceniu tysięcy Polek i Polaków – Powstańców Warszawskich – jest kultywowana na terenie całego kraju, gromadzi ludzi z różnych grup społecznych oraz reprezentujących rozmaite środowiska

Komentarze

komentarzy