Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Organizacja ruchu w dzień Wszystkich Świętych

Decyzją prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego przejazd autobusami KM Płock obsługującymi dojazd do Cmentarza Komunalnego na liniach 4, 24 oraz liniach specjalnych 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 będzie bezpłatny we wtorek 1 listopada.

Porządek kursowania autobusów w okresie Wszystkich Świętychdo pobrania

Ulica Bielska we wtorek 1 listopada 2022 r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Sierpecką – wzorem lat ubiegłych – w godzinach 6 – 20. W tym czasie dopuszczony zostanie tylko ruch autobusów i pojazdów taxi.

Na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Sierpecką 1.11.2022 r. Policja zapewni stały posterunek ręcznej regulacji i kierowania ruchem przez policjanta w celu umożliwienia wjazdu na parkingi i wyjazdu z nich. W dniach 29-31.10.2022 r. Policja będzie sprawować doraźny nadzór ruchu.

Cmentarze przy Al. Kobylińskiego

Zmiany organizacji ruchu

Zamknięte dla ruch w dniach od 29 października do 1 listopada (sobota – niedziela – poniedziałek – wtorek) będą dwa odcinki Alej Kobylińskiego:

  1. od ul. Łukasiewicza do ul. Topolowej,
  2. jezdnia południowa na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej, gdzie tradycyjnie powstanie parking.

Ruch zostanie tam przywrócony we wtorek 1.11. ok. godz. 20:00. Za nadzór nad ruchem odpowiedzialna będzie Straż Miejska oraz Policja.

Objazdy wyznaczono ulicami: Łukasiewicza – Nowowiejskiego – Kazimierza Wielkiego – Dobrzyńska lub Łukasiewicza – Miodowa – Mościckiego.

Parkingi

Możliwe będzie parkowanie na placu utwardzonym między cmentarzem a ul. Bartniczą, do którego dojazd jest możliwy od Al. Kobylińskiego, na parkingach przy basenie w Al. Kobylińskiego i przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej oraz na południowej jezdni Al. Kobylińskiego.

Porządku na parkingach pilnować będzie Straż Miejska.

Do pobrania – Schematy objazdów Al. Kobylińskiego

Cmentarz w Radziwiu

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Po stronie cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, ale tylko do ul. Spokojnej. Możliwe będzie parkowanie wzdłuż ul. Krakówka, ale tylko po stronie przeciwnej do cmentarza. działać będzie tymczasowy parking na terenie posesji kościelnej. Oznakowanie tymczasowe będzie obowiązywać w dniach 29.10 – 1.11.2022 r.

Cmentarz w Imielnicy

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Parkowanie na bocznych ulicach oraz na poboczu ul. Harcerskiej po stronie cmentarza. Zakaz parkowania będzie obowiązywać po przeciwnej stronie ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Łamanej do ul. Sielskiej w dniach 29.10-1.11.2022 r.

Cmentarz przy ul. Norbertańskiej

Zmiany organizacji ruchu i parkowanie

Porządku na parkingach i ulicach przyległych do cmentarzy pilnować będzie Straż Miejska. Parkowanie będzie możliwe na jednokierunkowych ulicach: Dębowej i Klonowej oraz na parkingu przy ZOO i parkingu dla autobusów przy al. Kilińskiego. Zmiany obowiązywać będą w dniach 29.10. – 01.11.2022 r.

Cmentarz przy ul. Świętej Siostry Faustyny

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

Cmentarz przy ul. Sierpeckiej

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

Cmentarz przy ul. Gościniec

Zmiana organizacji ruchu i parking

W rejonie cmentarza jeden pas jezdni ul. Niedzielaka od skrzyżowania z ulicą Grabówka do skrzyżowania z ulicą Gościniec będzie wydzielonym pasem do postoju dla samochodów osobowych. Będzie wprowadzony ruchu jednokierunkowego od ul. Grabówka do ul. Gościniec.

Autobusy KM Płock (linia nr 4) będą kursowałby bez zmian w kierunku Borowiczek oraz będą wykonywały pętlę na trasie do centrum ulicami: Grabówka – Niedzielaka – Gościnie – Grabówka – Słoneczna. Zmiany obowiązywać będą w dniach 29.10.- 01.11.2022r. Porządku w rejonie cmentarzy, w tym utrzymanie przejezdności ulic przyległych do cmentarza oraz nadzór nad ruchem realizować będzie Policja.

źródło: nowy.plock.eu

Komentarze

komentarzy