Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Obrona doktoratu w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Pierwsza obrona doktoratu w Akademii Mazowieckiej w Płocku. Wielkie wydarzenie w historii Płocka!

Akademia Mazowiecka w Płocku spełnia kolejne marzenie płocczan o rozwoju naukowym, zapisując swoją kartę w dziejach miasta.

Istotnym krokiem w tym dążeniu była pierwsza obrona doktoratu w Akademii, która odbyła się 11 grudnia 2023 r. Autorką rozprawy jest mgr Alicja Skibicka-Piechna. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Swoją pracę doktorską pt. „Wsparcie społeczne nauczycieli szkół podstawowych” A. Skibicka-Piechna napisała pod opieką naukową prof. dr hab. Jolanty Szempruch (Akademia Mazowiecka w Płocku).

Podczas obrony doktorantka przedstawiła główne założenia rozprawy, a następnie ustosunkowała się do uwag recenzentów oraz odpowiedziała na pytania zadane podczas dyskusji. Dysertacja otrzymała trzy pozytywne recenzje, a komisja zawnioskowała o przyznanie wyróżnienia. W publicznej obronie rozprawy doktorskiej udział wzięli m.in. prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku, Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej a także zgromadzeni goście. Formalnie uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego zostanie podjęta podczas posiedzenia Senatu Akademii Mazowieckiej w Płocku w dniu 19 grudnia 2023 r.

Przeprowadzenie obrony pracy doktorskiej otwiera Akademii możliwość wystąpienia z wnioskiem o członkostwo w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Konferencja jest organizacją rektorów 109 szkół wyższych, a do jej celów statutowych należy m.in.: podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w kraju i za granicą; reprezentowanie misji szkolnictwa wyższego i nauki, a także wspólnych interesów uczelni akademickich; działanie na rzecz budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej; reprezentowanie wspólnych interesów publicznych uczelni akademickich i zawodowych; dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

Akademia Mazowiecka w Płocku od 2023 r. prowadzi szkołę doktorską, w której odbywa się kształcenie doktorantów w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji, pedagogika, nauki o rodzinie. Proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o program kształcenia oraz na indywidualny plan badawczy i trwa 8 semestrów. Alternatywną ścieżką jest ubieganie się o nadanie stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w wymienionych dyscyplinach w trybie eksternistycznym.

Fot.: Pixabay

Komentarze

komentarzy