Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Nikompetentny przedstawiciel GDDKiA

Komunikacyjne problemy Płocka zdominowały XXIX sesję Rady Miasta. Radni dyskutowali na temat trzech fundamentalnych dla miasta inwestycji. Budowy obwodnicy na bazie dróg krajowych nr 60 i 62, przebudowy biegnącej w stronę Warszawy drogi krajowej numer 62 oraz planów poprowadzenia przez Płock magistrali kolejowej. O realizację tych inwestycji władze Płocka zabiegają od wielu lat. Niestety bezskutecznie, a jedynym efektem starań jest wspólne, niezależne od przynależności politycznej, stanowisko radnych domagające się wpisania budowy obwodnicy Płocka do rządowego programu “100 obwodnic na lata 2020-2030”, czy sprzeciw przeciwko planowanej lokalizacji budowy towarowej magistrali kolejowej w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i głównych szlaków komunikacyjnych. Wymiernych efektów zabiegów płockich samorządowców nie widać i nic dziwnego skoro uczestniczący w dzisiejszej sesji Rady Miasta Jarosław Wąsowski, dyrektor warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykazał się całkowitym brakiem wiedzy na temat przebudowy łączącej Płock ze stolicą drogi krajowej nr 62, mimo zawartego pomiędzy miastem Płock, a Generalną Dyrekcją porozumienia w tej sprawie. Niedostatek kompetencji dyrektora Wąsowskiego, który dopiero w trakcie dzisiejszej sesji dowiedział się, że pierwsze na trasie z Płocka do Warszawy rondo na drodze nr 62 znajduje się w Wyszogrodzie, jest jawnym przykładem lekceważenia potrzeb płocczan przez władze centralne i stwarza realne zagrożenie dla realizacji kluczowych dla miasta i mieszkańców inwestycji komunikacyjnych.

M.W.

Komentarze

komentarzy