Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Miejski raport na temat przemocy w rodzinie

Dwieście płockich rodzin zostało w ubiegłym roku objętych procedurą “Niebieskiej karty”, która oznacza stosowanie przemocy w rodzinie. To mniej niż rok wcześniej, ale jak przyznaje Iwona Szkopek, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostaje duża “czarna liczba”, czyli nieujawnione przypadki stosowania przemocy wobec członków rodziny.

Wbrew obiegowej opinii, przemoc wobec najbliższych nie zależy ani od statusu społecznego, ani materialnego czy poziomu wykształcenia – informuje Iwona Szkopek

Tegoroczny raport na temat przemocy domowej w Płocku wskazuje, że regularnie mamy z nią do czynienia w tych samych rejonach miasta

– dodała Iwona Szkopek. Zdecydowanie najczęściej osobą stosującą przemoc jest mężczyzna, a ofiarą jego współmałżonka i to właśnie w małżeństwach, częściej niż w nieformalnych związkach, dochodzi do stosowania przemocy.

M.W.

Komentarze

komentarzy