Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
Mazowsze dla sołectw

Mazowsze ma pieniądze dla przedsiębiorstw i OZE

Województwo mazowieckie przekaże 360 mln zł na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii.

Pożyczki dla przedsiębiorców

Preferencyjne pożyczki będą dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Mazowsza. Dzięki temu poprawią oni konkurencyjność swoich firm na rynku lokalnym.

Uzyskane środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych lub wprowadzenie nowych usług i produktów. Pozwoli to na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Powstałe w ten sposób oszczędności m.in. zwiększą liczbę miejsc pracy oraz poprawę komfortu pracy zatrudnionych.

Pożyczki na odnawialne źródła energii (OZE)

OZE to drugi obszar pomocy przeznaczony dla przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów, SIM-ów, zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, spółdzielni oraz klastrów energetycznych. Ze środków unijnych będzie finansowana budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą powiązaną, czyli z magazynami energii i ciepła oraz przyłączeniem do sieci. Ten rodzaj pomocy w dużym stopniu może przełożyć się na ograniczenie kosztów pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców Mazowsza oraz unowocześni sposoby ich pozyskiwania.

Źródła finansowania

4 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027) na kwotę ponad 360 mln zł. Na podstawie tej umowy będą udzielane preferencyjne pożyczki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pula środków wraz ze współfinansowaniem krajowym wynosi około 245 mln zł (w tym ponad 186 mln zł ze środków UE) na pożyczki w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz około 115 mln zł (w tym 85 mln zł ze środków EU) na odnawialne źródła energii. Umowa zobowiązuje też BGK do wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielać pomocy bezpośrednio zainteresowanym podmiotom.

Komentarze

komentarzy