Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
dla młodzieży

Mazowsze dla młodzieży

Mazowsze dla młodzieży, inicjatywa ku rozwoju projektów dla młodych.

Program „Mazowsze dla młodzieży” to inicjatywa, która wspiera realizację projektów edukacyjnych, społecznych czy rozwijających kompetencje młodzieżowych rad z regionu. Pomoc finansową z budżetu Mazowsza otrzyma 14 kolejnych inicjatyw młodzieżowych rad. Wśród nich znalazła się też Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Wyszogród z subregionu płockiego. 

Program cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego przeprowadzono nabór uzupełniający. W jego efekcie wybrano 14 dodatkowych projektów na łączną kwotę ponad 280 tys. zł. Finalnie w tegorocznej edycji programu wyłoniono w sumie 57 inicjatyw na ponad 1,1 mln zł.

Wśród rad, które otrzymały wsparcie samorządu Mazowsza znalazła się również Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew, która zdobyte środki przeznaczy m.in. na organizację sesji, szkolenia czy działania promocyjne. 

Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe.

Poza tym, wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego, a także podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

M.K.

Komentarze

komentarzy