Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zachęcamy do udziału!

Jak informuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – Województwo Mazowieckie ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Natomiast celem 13. edycji jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność. Kandydatów można zgłaszać od 1 do 30 września br. W tej edycji konkursu Laureaci będą wybierani w czterech kategoriach stałych i jednej specjalnej:

Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, czy osoby indywidualne mogą zgłaszać się do każdej z kategorii. Jednak wyjątkiem jest specjalny wariant na rzecz pomocy Ukrainie. Przeznaczony jest tylko dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłosić można od 1 do 3 kandydatów, a w formularzu zgłoszeniowym należy wykazać aktywność zgłaszanego w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przekazać:

W XIII edycji Konkursu dla Laureatów w każdej kategorii przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach, bilety/vouchery – ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu. Natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74.

Fot.wszplock.pl

M.K.

Komentarze

komentarzy