Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Matematyka w oczach uczniów i dorosłych

Ponad 80 proc. uczniów uważa, że matematyka przyda im się w dorosłym życiu. Najnowsze dane EduNav.

Zarówno młodzieży jak i rodzicom oraz opiekunom matematyka kojarzy się przede wszystkim z wysiłkiem, dalsze miejsca zajmują ciekawość i stres, a w przypadku uczniów – również znudzenie. Przedmiotu tego nie lubi 40 proc. uczniów, a ponad 17 proc. dorosłych deklaruje, że straciło do niego sympatię w toku szkolnej edukacji. EduNav prezentuje pierwsze wyniki największego dotychczas badania stosunku Polaków do matematyki, przeprowadzonego na próbie ponad 3,8 tys. uczniów i opiekunów.

Aż 40 proc. polskich uczniów nie lubi matematyki, jak wynika z badania przeprowadzonego przez twórców EduNav, pierwszej polskiej ogólnodostępnej platformy do nauki matematyki z wykorzystaniem AI. W grupie rodziców i opiekunów ponad 72 proc. przyznaje, że na początku swojej szkolnej edukacji lubiło ten przedmiot, ale odsetek tych, wśród których ta sympatia utrzymała się na kolejnych etapach edukacji, wynosi już 59,5 proc.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w miesiącach październik-listopad na grupach ponad 3,8 tys. uczniów i uczennic klas 1-7 szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów.

Ponad ¼ badanych młodych ludzi deklaruje, że gdyby w szkole nie było stopni, uczyłoby się matematyki nawet chętniej niż obecnie. Aż 81,2 proc. jest zdania, że wiedza z tej dziedziny przyda im się w dorosłym życiu. Z kolei rodzice i opiekunowie biorący udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie, jak bardzo przydaje im się matematyka, na skali pięciostopniowej – gdzie 1 oznaczało, że jest zupełnie nieważna, a 5, że jest bardzo ważna. Aż 48,7 proc. badanych wskazało najwyższą wartość, a 45,1 proc. wartości 3 lub 4.

Najczęstsze skojarzenia z matematyką w obu grupach są podobne. Zarówno młodzieży jak i dorosłym kojarzy się ona przede wszystkim z wysiłkiem (odpowiednio 23 proc. oraz 46,3 proc. odpowiedzi). Wśród młodzieży drugim najczęstszym skojarzeniem jest ciekawość (22,5 proc.), a trzecim stres (15,7 proc.). Wśród rodziców i opiekunów jest odwrotnie – drugie miejsce zajmuje stres (37,3 proc.), a trzecie – ciekawość (34 proc.). Natomiast czwarte miejsce wśród młodzieży zajęło znudzenie (12,7 proc.), które wśród dorosłych znalazło się dopiero na ostatnim, ósmym miejscu (8 proc.).

Platforma EduNav ma za zadanie pomóc uczniom, ale też ich rodzicom i nauczycielom, odkrywać i rozwijać nieuświadomiony talent matematyczny, rozwiązywać problemy związane z samodzielną nauką i przygotowywać do zdawania egzaminów z tego przedmiotu. Dzięki wykorzystaniu technologii AI diagnozuje konkretne luki edukacyjne użytkowników i dostarcza dokładnych wskazówek umożliwiających opanowanie tych zagadnień, w ramach których wykryto deficyt wiedzy. Nauczycielom i korepetytorom pozwala tworzyć własne materiały dydaktyczne, symulacje, testy i ćwiczenia oraz sprawdzać postępy uczniów.

Komentarze

komentarzy