Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Kulturalna Szkoła Na Mazowszu 2024

Kulturalna Szkoła Na Mazowszu 2024

Inicjatorem programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, zwanego dalej „Programem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program ma na celu:
upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów,inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji,
do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu,rozwijania zainteresowań i kreatywności.
Umożliwienia  dostęp do kultury przede wszystkim tym mazowieckim uczniom,
którzy z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego.

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 grudnia 2023 roku podjął Uchwałę nr 2214/461/23 w sprawie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”,  przedłużającą go w kolejnym roku od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także przedszkola („Zerówki” wraz z opiekunami) z województwa mazowieckiego.

Niezależnie od zakresu wybranej oferty instytucji kultury podczas jednej wizyty w instytucji
(np. skorzystanie przez daną grupę z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji
muzealnej), całkowity koszt uczestnika w ramach programu wyniesie 1 zł brutto

źródło:Załącznik do uchwały nr 2214/461//23 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 27 grudnia 2023 r.

KC

Komentarze

komentarzy