Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
konsultacje

Konsultacje strategii rozwoju ponadlokalnego

Do 24 listopada trwają konsultacje społeczne dot. projektu strategii rozwoju ponadlokalnego oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju ponadlokalnego. Czekamy na opinie.

Zachęcamy do udziału wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego jest „drogowskazem” dla samorządów tworzących Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka oraz podejmowanych przez nie działań na rzecz rozwoju całego Partnerstwa. Dokument jest niezbędny m.in. do wdrażania podejścia terytorialnego perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 i umożliwi pozyskiwanie środków europejskich.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Płocka i całego obszaru funkcjonalnego.

Każdy głos jest bardzo ważny i posłuży wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentów.

W toku konsultacji zbierane będą uwagi i wnioski w zakresie:

· projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, która zawiera cele, kierunki działań i propozycje projektów/przedsięwzięć, wynikających z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów wchodzących w skład Partnerstwa;

· projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji TUTAJ.

M.K.

Komentarze

komentarzy