Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu
„Konkurs Senior Godny Naśladowania”

Konkurs Senior Godny Naśladowania

„Konkurs Senior Godny Naśladowania”, czyli wyjątkowa okazja dla emerytów już niebawem!

Już tylko do 1 września można nominować kandydatów do konkursu „Senior Godny Naśladowania”. Aczkolwiek konkurs pierwszy raz został ogłoszony w zeszłym roku. Zainicjował to prezydenta miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Płocka Rada Seniorów.

Pełnych energii działaczy społecznych (którzy ukończyli 60 lat) do konkursu mogą zgłosić płockie rady mieszkańców osiedli, organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym oraz podmioty prowadzące kluby seniora, funkcjonujące na terenie Płocka. Należy wypełnić formularz na stronie miasta. Następnie dostarczyć go do 1 września w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Senior Godny Naśladowania” na adres: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock. Oceniając nominowanych kandydatów kapituła konkursowa jednak bierze pod uwagę m.in.: znaczenie podejmowanych działań dla lokalnej społeczności, współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami, umiejętność skupiania innych wokół siebie oraz angażowania wolontariuszy w działania.

Dodajmy, że w ubiegłym roku tytuł „Senior Godny Naśladowania” trafił do Anny Przedpełskiej – przewodniczącej Klubu Seniora przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która kieruje grupą wolontariuszy przy Banku Żywności.

M.K.

Komentarze

komentarzy