Włącz radio
ON AIR
Muzyka Nocą
Płock FM
00:00
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Jutro obradują radni

Kolejna sesja Rady Miasta Płocka już jutro. W porządku obrad zaplanowano, między innymi, prelekcję na temat różnych form pełnienia służby wojskowej w kontekście wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny.

Oprócz standardowych zmian w tegorocznym budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej Płocka, pod głosowanie poddana zostanie uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Projekt nowych zasad jest dostępny w internecie, ale, co jest najistotniejsze dla mieszkańców, nie zmienia się wysokość opłat za wywóz nieczystości, tak zwany podatek śmieciowy.

W porządku obrad czwartkowej sesji rady miejskiej znalazło się także przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta czy ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi miejskiej i przechowywania go na parkingu strzeżonym. Obrady Rady Miasta Płocka można na żywo śledzić w internecie. Tradycyjnie, jutrzejsze posiedzenie rady rozpocznie się o 10.00.

M.W.

Komentarze

komentarzy