Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Decyzja w sprawie odpadów w Nowym Miszewie

Decyzja w sprawie zalegających odpadów w Nowym Miszewie – rygor natychmiastowej wykonalności.

Urząd marszałkowski wydał decyzje nakazującą firmie LOVEKO uprzątnięcie odpadów zalegających w Nowym Miszewie.Ta decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Firma LOVEKO ma miesiąc na uprzątnięcie odpadów na wysypisku, które nie spełnia wymagań prawnych.

6 października 2023 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję cofającą z urzędu, bez odszkodowania, decyzję Starosty Płockiego z 12 grudnia 2014 r., znak: ŚR-II.6220.6.2014, zmienioną decyzją z 19 lipca 2016 r., znak: ŚR-I.6220.3.2016, udzielającą LOVEKO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pałacowej 18, 09-470 Nowe Miszewo, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości o nr ew. 20/1, położonej przy ul. Pałacowej 18 w Nowym Miszewie, gm. Bodzanów.

W decyzji cofającej marszałek zobowiązał firmę do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W przypadku niespełnienia tego obowiązku dobrowolnie przez spółkę Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmie czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych określonych w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przyjętymi uregulowaniami przy zaniechaniu wykonania nałożonych decyzją obowiązków jednym ze środków, jakie może zastosować organ w postępowaniu egzekucyjnym, jest nałożenie na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia do wykonania tego obowiązku.

M.K.

Komentarze

komentarzy