Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Czas żniw – bądźcie czujni!

Sierpień to czas żniw. W związku z okresem prac polowych i poruszającymi się po drogach ciągnikami rolniczymi, policja apeluje o ostrożność. Bez względu na rodzaj prowadzonego pojazdu, każdy kierowca powinien znać zasady ruchu drogowego oraz posiadać wymagane uprawnienia. Podstawowymi czynnościami przed wyjazdem na drogę pojazdem rolniczym są:
  • Zadbanie o właściwy stan czystości pojazdu rolniczego, tak aby nie przenosić na jednię zanieczyszczeń pochodzących z kół lub z innych elementów wyposażenia, gdyż może to w znaczący sposób obniżyć przyczepność nawierzchni.
  • Wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu rolniczego lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, w tym prowadzić do uszkodzenia drogi, muszą być na czas jazdy zdemontowane lub złożone.
  • Podczas poruszania się po drodze należy w razie potrzeby zjeżdżać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania przez inne pojazdy.
  • Nie przekraczanie prędkości 20 km/h, dopuszczalny jest przewóz w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, maksymalnie 5 osób wykonujących prace ładunkowe – pod warunkiem, że żadna z nich nie znajduje się pomiędzy ładunkiem, a przednią ścianą przyczepy, a osoby stojące trzymają się uchwytów.
  • Ciągnik rolniczy lub leśny może mieć umieszczone dodatkowe siedzenie pod warunkiem m.in., że pasażer nie będzie narażony na niebezpieczeństwo, a kierujący nie będzie miał ograniczonych ruchów.
  • Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przewożonych, kierującemu pojazdem rolniczym zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy.
  • Pojazd rolniczy bądź przyczepa powinny być wyposażone w podstawowe oświetlenie wynikające z warunków technicznych oraz powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą umieszczoną z tyłu, chyba że pojazd ten nie jest ostatnim poruszającym się w zespole pojazdów.
  • Dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego z maszyną zawieszaną o szerokości nieprzekraczającej 3 m, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania części wystających poza obrys tego pojazdu.
  • Dopuszczalne jest poruszanie się pojazdu rolniczego o szerokości powyżej 3 m do 3,50 metra, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia kategorii I, wydawanego przez właściwego starostę, a także z wykorzystaniem żółtych sygnałów błyskowych.

Niestosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz brak respektowania przepisów może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie zasad.

P/S

Komentarze

komentarzy