Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

157 mln z sejmiku Mazowsza na działania socjalne

Ponad 1️⃣5️⃣7️⃣ mln zł sejmik Mazowsza planuje przeznaczyć w 2024 r. na zadania z zakresu polityki społecznej.
Pozytywnie o projekcie budżetu na 2024 r. w tym zakresie wypowiedziała się dzisiaj Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej, której przewodniczył @Bartosz Wiśniakowski.
Aż blisko 126 mln zł zaplanowane zostało na wydatki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w tym ok. 52,7 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego:
❇️ 8,4 mln zł na profilaktykę uzależnień,
❇️ 17,7 mln zł na zadania z zakresu zaburzeń psychicznych,
❇️ 1,5 mln zł na zadania z zakresu niepełnosprawności (dodatkowo środki z PFRON),
❇️ 2,2 mln zł na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej,
❇️ 1,4 mln zł na przeciwdziałanie przemocy domowej,
❇️ 7,1 mln zł na ośrodki adopcyjne, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny i Regionalne Placówki
Opiekuńczo-Terapeutyczne,
❇️ 5,1 mln zł na wspieranie seniorów,
❇️ 6 mln zł na ekonomię społeczną,
❇️ 650 tys. zł na zadania z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Komentarze

komentarzy