Stabilna sytuacja kadrowa

Agnieszka Harabasz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka

Z naszym gościem rozmawialiśmy o edukacji zdalnej, która napotyka na problemy, przede wszystkim technologiczne. Stabilna jest natomiast sytuacja kadrowa w oświacie. Mniej niż 10 procent nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich lub kwarantannie, co nie stanowi zagrożenia dla płynności procesu edukacyjnego. Zdaniem Agnieszki Harabasz, zmiana edukacji na zdalną korzystnie wpłynęła na zahamowanie wzrostu zakażeń COVID-19 wśród pracowników oświaty.

Komentarze

komentarzy