Mazowiecki Poradnik Rolniczy Odc. 18

Temat audycji: O nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych w rolnictwie Mazowsza.

W programie wystąpili:
1. Aleksandra Szwed – Wice Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
2. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Komentarze

komentarzy