Podcasty
ASF czyli Afrykański Pomór Świń to temat programu W magazynie wystąpili goście: Paweł Jakubczak – wojewódzki lekarz weterynarii Mazowsza w...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Temat audycji: Rolnictwo w regionie płockim. O swoich gospodarstwach i produkcji, a także o gospodarczych problemach do rozwiązania mówili sami...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Temat audycji: O nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych w rolnictwie Mazowsza. W programie wystąpili: 1. Aleksandra Szwed – Wice Dyrektor...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Tematem programu było KSOW czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Zaproszeni do audycji zostali: Marzena Rogozińska – kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności w...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Temat: Podsumowanie programu MIAS –  Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw W programie udział wzięli: Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego Grażyna Bielska...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
O dokonaniach, historii, zadaniach i problemach do rozwiązania – jakie stoją przed samorządowcami Mazowsza mówią zaproszeni goście: Marszałek Województwa Mazowieckiego...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Zapraszamy na audycję Mazowiecki Poradnik Rolniczy, którego tematem była: “Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza”. Rozmówcami byli: Kazimierz Porębski – Z-ca Dyr....
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Dziś o Strażakach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej Mazowsza. Mówią m.innymi druhowie z OSP Zabraniec (90 lat działalności – zał. w...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
Zapraszamy na kolejną odsłonę Mazowieckiego Poradnika Rolniczego. Tematem audycji są: Dożynki Województwa Mazowieckiego w Sierpcu.   W programie udział wzięli:...
Mazowiecki Poradnik Rolniczy O audycji icon
  • Realizacja Dźwięku
  • PŁOCK FM na Facebooku
  • PŁOCK FM na Instagramie