Znaleziska z wykopalisk już w zbiorach Muzeum Mazowieckiego

Pierwsze zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych na cmentarzysku położonym w okolicach skrzyżowania ulic Kolegialnej i 1-go Maja wróciły do Muzeum Mazowieckiego po pracach konserwatorskich wykonanych przez Jarosława Strobina. Prace archeologiczne pod nadzorem Tomasza Kordali i Zbigniewa Miecznikowskiego na wczesnośredniowiecznym cmentarzu trwają od 2019 roku. Bardzo owocny był bieżący rok, kiedy odkryto 222 obiekty, z czego zdecydowana większość to groby płocczan żyjących we wczesnym Średniowieczu. W grobach wykopano ozdoby, przedmioty codziennego użytku, czy fragmenty metalowych elementów trumien. Naukowcy z muzeum nadal będą prowadzić nadzór archeologiczny przy Kolegialnej związany z rozbudową Urzędu Stanu Cywilnego.

M.W.

 

Komentarze

komentarzy