Oświadczenie Okręgowej Rady Adwokackiej

Poniżej publikujemy oświadczenie, które dzisiaj wystosowała Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku.

W związku z trwającymi na terenie całego kraju protestami społecznymi, będącymi odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października, Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku, realizując misję niesienia pomocy potrzebującym uprzejmie informuje, iż adwokaci Izby Adwokackiej w Płocku zgłosili swoją gotowość niesienia pomocy pro bono osobom poszkodowanym w tych protestach.

Koordynatorem ze strony ORA w Płocku wyznaczonym do kontaktu i współpracy z osobami potrzebującymi pomocy prawnej w związku z odbywającymi się protestami wyznaczona została zastępca sekretarza ORA w Płocku adwokat Joanna Jabłońska (tel. kontaktowy 666-890-465), która będzie współpracować z Państwem, kierując logistyką w razie wystąpienia okoliczności, w których taka pomoc okaże się niezbędna.

Z wyrazami szacunku

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku

Komentarze

komentarzy