Cudzoziemcy wracają do pracy

Powoli normalizuje się sytuacja cudzoziemców na rynku pracy. W sierpniu, jak informuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obcokrajowców zatrudnionych w Polsce było o trzydzieści tysięcy więcej niż w lipcu, co oznacza że wracamy do stanu sprzed pandemii. Sytuację na Mazowszu ocenia Piotr Olewiński, rzecznik ZUS-u na Mazowszu

Obecnie w województwie mazowieckim legalnie pracuje sto sześćdziesiąt sześć tysięcy cudzoziemców, czyli o około cztery tysięcy mniej niż przed rokiem.

M.W.

 

Komentarze

komentarzy