“Urbanizacja Płocka” jak to przebiegało?

Dziś odbywa się promocja książki dr. inż. Piotra Gryszpanowicza “Urbanizacja Płocka”

Płock doczekał się już kilku monografii
historycznych, które jednak zagadnienia
rozwoju przestrzennego czy nazewnictwa
ulic traktują w sposób marginalny, skupiając
się przede wszystkim na wydarzeniach
politycznych i społecznych. Nieliczne
są opracowania poświęcone urbanistyce
i architekturze, jednak i one omawiają te
zagadnienia w sposób niepełny. Wydana pod
koniec 2019 r. książka Piotra Gryszpanowicza
pt. Urbanizacja Płocka uzupełnia braki w tym
zakresie wiedzy o mieście. Celem, jaki
postawił sobie autor, jest próba całościowego
zaprezentowania na podstawie dostępnej
literatury, a przede wszystkim źródeł
historycznych – między innymi zachowanych
planów i map – procesu urbanizacji i zmian
nazewnictwa ulic Płocka w latach 1237–2017.

 

Promocja książki odbędzie się 10 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 17.00 Towarzystwo Naukowe Płockie Płock, pl. Narutowicza 8

Komentarze

komentarzy